Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ATESTAT INSTRUCTOR AUTO SI PROFESOR LEGISLATIE RUTIERA

Instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră, sunt obligaţi sa deţină un atestat profesional eliberat de Autoritatea Rutieră Română. Cei interesaţi  vor trebui sa urmeze cursurile  centrului de pregătire profesională IMBOLD ulterior vor susţine un examen care se va desfăşura într-o sala unică pusă la dispoziţie de către ARR.

Condiţii de înscriere:
- vârsta minimă - 25 de ani
- permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicita atestare de cel puţin 5 ani;
- să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de doua ori de la data obţinerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
- să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;
- să fie apt medical şi psihologic;
- să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătoreasca pentru o infracţiune (daca nu a intervenit reabilitarea sau amnistia);
- studii minim obligatorii ,diploma de bacalaureat / şcoala de maiştri în specialitatea auto (pentru instructori auto)
- absolvenţi ai unei instituţii acreditate de învăţământ superior de lunga durata în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice (pentru profesori de legislaţie)

Acte necesare pentru înscriere :
- copie permis de conducere, buletin, act de studii – copie legalizata
- fisa medicala în original
- examenul psihologic în original
- cazier judiciar
- adeverinţă eliberata de Serviciul Politiei Rutiere –istoric sancţiuni.

Inscrierea la cursuri cu un avans minim de 100 de lei
- se completează cererea de înscriere şi se încheie contractul de şcolarizare.
- tot atunci primiţi suportul de curs şi este bine sa-l studiaţi până ce încep cursurile.

Examenul se va susţine pe calculator, la data de examinare stabilita de către ARR.
Ora şi locaţia  la care se va desfăşura examenul va fi transmisa vineri, înainte de examen către cursanţi.

Examenul pentru obţinerea atestatului profesional de instructor auto consta în:
Proba teoretica,  are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând intr-un test tip grila cu 60 de întrebări a cărei durata este de 60 de minute.Pentru promovarea examenului , candidatul trebuie sa răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul grilă.
Proba practica în trafic, având o durata de 30 minute, destinata evaluării cunoştinţelor, competentelor şi capacitaţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practica.

Pentru promovarea examenului practic, candidatul trebuie sa obţină calificativul admis.

Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutiera consta în :
Proba teoretica, eliminatorie, are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând intr-un test tip grila cu 60 de întrebări, a cărei durata este de 60 de minute.

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie sa răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul grila.

Proba orală pentru evaluarea capacitaţilor psihopedagogie, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislaţiei rutiere şi conducerii preventive, a cărei durata este de 15 minute.

Pentru a participa la examen va trebui sa achitaţi la Trezoreria Statului pentru ARR Bacău
-codul fiscal al ARR- 23826193, nr.cont: RO32TREZ061501701X013675, 67 de lei /  taxa de examen.
După ce veţi fi declarat admis va trebui sa achitaţi la Trezoreria Statului pentru ARR Bacău  -codul fiscal al ARR- 23826193, nr.cont: RO32TREZ061501701X013675, 41 de lei / taxa eliberare atestat.

IMPORTANT!
Nu puteţi participa la examen fără cartea de identitate, permisul de conducere şi taxa de examinare.
În cazul nepromovării examenului, cursantul mai poate susţine un examen luna următoare în sala unică din Bacău.
Cu cartea de identitate, permisul de conducere, o fotografie tip buletin şi chitanţa taxa eliberare atestat va veţi prezenta la ARR BACĂU în vederea obţinerii atestatului profesional.

Mult succes!