Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

STIATI CA?

Știați că se interzice întreprinderilor de transport să plătească șoferii în funcţie de distanţa parcursă şi/sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, în cazul în care o asemenea remunerare este de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeze încălcarea prezentului regulament? În România operatorul de transport este sancționat cf. OG 37/2007  cu amendă cuprinsă între  4.000-6.000 lei.

Știați că nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a planifica transporturile şi de a întocmi programul de executare a acestora, astfel încât conducătorii auto şi lucrătorii mobili să poată respecta prevederile legale privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă reprezintă o încălcare minoră şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 250 şi 1.000 lei?

Știați că nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a dota autovehiculele, precum şi remorcile şi semiremorcile tractate de acestea, cu plăcuţe din care să rezulte masele maxime autorizate şi dimensiunile acestora, conform reglementărilor în vigoare reprezintă o încălcare minoră şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 250 şi 1.000 lei?

Știați că nerespectarea de către întreprinderea de transport rutier în cont propriu/operatorul de transport rutier a obligaţiei de a se asigura, în cazul efectuării transportului rutier, că sistemul de fixare, elementele de fixare şi dispozitivul de fixare a mărfii respectă condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare reprezintă o încălcare gravă şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 4.000 şi 6.000 lei?

Știați că nerespectarea de către conducătorul auto, în cazul efectuării transportului rutier, a obligaţiei de a nu pleca în cursă cu un vehicul care are tahograful sau limitatorul de viteză defect, nesigilat sau fără suficiente foi de înregistrare pentru efectuarea întregului parcurs al transportului şi/sau a obligaţiei de a nu permite intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză reprezintă o încălcare foarte gravă şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 9.000 şi 12.000 lei? Pe lângă amendă se aplică şi măsura de imobilizare a vehicul în trafic; I.S.C.T.R. suspendă copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare/ copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru o perioadă de 30 de zile.

Știați că angajarea şi utilizarea, de către operatorul de transport rutier/întreprinderea de transport rutier, a unei persoane cu funcţie care concură la siguranţa rutieră fără contract individual de muncă, care nu este titulară a unui atestat/certificat care atestă competenţa/ calificarea profesională a acesteia, corespunzător funcţiei deţinute şi/sau tipului de transport efectuat, eliberat conform legislaţiei în vigoare şi/sau care nu deţine aviz medical/aviz psihologic valabil, după caz reprezintă o încălcare foarte gravă şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 9.000 şi 12.000 lei?
Pe lângă amendă I.S.C.T.R. aplică şi sancţiune complementară:
-suspendă copia conformă a licenţei de transport/licenţei comunitare, pentru o perioadă de 30 de zile;

Știați că dacă conduceți un vehicul înmatriculat în România în oricare stat membru al Uniunii Europene și încălcăți normele de circulaţie care afectează siguranţa rutieră, și anume
(a)excesul de viteză;
(b)nefolosirea centurii de siguranţă;
(c)nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului;
(d)conducerea sub influenţa alcoolului;
(e)conducerea sub influenţa stupefiantelor;
(f)nefolosirea căştii de protecţie;
(g)utilizarea unei benzi interzise;
(h)utilizarea ilegală a unui telefon mobil sau a altor dispozitive de comunicare în timpul conducerii primiți Procesul Verbal de contravenție direct la sediul firmei sau la adresa din cartea de identitate a vehiculului?

Știați că în caz de deteriorare, funcționare defectuoasă, pierdere sau furt al cardului de conducător auto, conducătorul trebuie ca, în termen de șapte zile calendaristice, să solicite înlocuirea acestuia autorităților competente ale statului membru unde își are reședința curentă?                       

Autorităţile respective furnizează un card de înlocuire în termen de opt zile lucrătoare de la data primirii unei cereri detaliate în acest sens.În circumstanţele prezantate mai sus, conducătorul auto poate continua să conducă fără cardul de conducător auto timp de maximum 15 zile calendaristice sau o perioadă mai lungă dacă acest lucru este necesar pentru întoarcerea vehiculului la locaţia sa de bază, cu condiţia ca conducătorul auto să poată proba imposibilitatea de prezentare sau utilizare a cardului în această perioadă.

Știați că utilizarea la efectuarea transportului rutier a vehiculelor rutiere care prezintă defecţiuni tehnice majore se sancționează?   cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei.

Știați că sustragerea de la controlul în trafic sau obstrucţionarea controlului în trafic prin refuzul de a prezenta personalului cu atribuţii de control, la solicitarea acestuia, documentele care trebuie deţinute la bordul vehiculelor rutiere conform reglementărilor în vigoare sau neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor reprezintă o încălcare foarte gravă şi se sancţionează cu amendă între 9.000 şi 12.000 lei?

Știați că dacă simbolul ţării nu este introdus în echipamentul/aparatura de înregistrare se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că dacă ora schimbării vehiculului nu este înscrisă pe diagrama tahografică se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că dacă valoarea indexului kilometric al vehiculului la sfârşitul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că faptul că numărul de înmatriculare al autovehiculului nu este înscris pe diagrama tahografică se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei, aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că locul unde a început sau cel unde s-a sfârşit utilizarea diagramei tahografice nu este menţionat pe aceasta se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise  este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00?

Știați că declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane funcţionar public (cf. art. 175 c.p.) sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă?

Știați că  utilizarea unor diagrame tahografice sau a unor cartele tahografice murdare sau deteriorate, dar care permit citirea informaţiilor conţinute se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că nedeţinerea la bordul vehiculului a unei cantităţi suficiente de hârtie pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare  se sancţionează cu amendă de la 250 lei la 500 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că lipsa semnăturii conducătorului auto de pe raportul imprimat de tahograful digital se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei aplicabilă conducătorului auto?

Știați că nerepararea echipamentului/aparaturii de înregistrare pe parcursul cursei, dacă au trecut mai mult de 7 zile de la constatarea defecţiunii se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că dacă valoarea indexului kilometric al vehiculului la începutul utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei aplicabilă conducătorului auto?

Știați că  dacă data începutului sau data sfârşitului utilizării diagramei tahografice nu este înscrisă pe aceasta se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei aplicabilă

Știați că utilizarea unei diagrame tahografice sau a hârtiei pentru imprimarea rapoartelor de către echipamentul/aparatura de înregistrare care nu este omologată sau corespunzătoare tipului de echipament/aparatura de înregistrare instalat/ă la bordul vehiculului se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei aplicabilă conducătorului auto?

Știați că neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectuează transport public de persoane sau de mărfuri, a indicatorului cu limitele de viteză admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV a de sancţiuni, de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv de la 1.125 lei la 2.500lei?

Știați că ora înregistrată de echipamentul/aparatura de înregistrare nu corespunde cu ora oficială a ţării în care este înmatriculat vehiculul  se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei aplicabilă conducătorului auto?

Știați că  neutilizarea diagramei tahografice corecte sau neintroducerea cartelei tahografice în slotul corect, în cazul conducerii autovehiculului în echipaj  se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei aplicabilă conducătorului auto?

Știați că lipsa organizării sau organizarea necorespunzătoare a activităţii conducătorului auto ori lipsa instrucţiunilor sau instrucţiuni necorespunzătoare date conducătorului auto astfel încât acesta să poată să se conformeze prevederilor legale aplicabilel  se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că nerespectarea obligaţiei de a recupera intervalul redus din perioada de repaus săptămânal normal, până la sfârşitul celei de-a treia săptămâni, conform prevederilor art. 8 alin. (6) din Regulamentului (CE) nr. 561/2006  se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că nedeclararea furtului sau pierderii cartelei tahografice la autoritatea competentă din statul membru în care a avut loc evenimentul  se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei aplicabilă conducătorului auto?

Știați că dacă operatorul de transport/întreprinderea nu deţine înregistrările privind activitatea unui conducător auto, cel puţin pentru ultimele 365 de zile, sau pe toată perioada de activitate dacă aceasta este mai mică de 365 de zile se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei aplicabilă operatorului de transport/întreprinderii?

Știați că echipamentul/aparatura de înregistrare nu a fost reparată de către un montator sau atelier autorizat  se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei aplicabilă operatorului de transport.

Știați că refuzul de a permite, în cursul controlului, verificarea, reţinerea sau copierea oricărei înregistrări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale unui conducător auto, ale echipamentului/aparaturii de înregistrare sau refuzul de a permite efectuarea unui control al activităţii desfăşurate privind instalarea, calibrarea, repararea sau verificarea echipamentului/aparaturii de înregistrare se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei aplicabilă după caz, conducătorului auto, operatorului de transport/întreprinderii sau atelierului care a instalat, calibrat, reparat ori verificat tahograful?

Știați că  dacă conducătorul auto deţine mai mult de o cartelă tahografică valabilă se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei aplicabilă conducătorului auto?

Știați că intervenţia asupra echipamentului/aparaturii de înregistrare, diagramei tahografice sau cartelei tahografice astfel încât aceasta să poată conduce la alterarea datelor înregistrate şi/sau a informaţiilor conţinute în raportul imprimat al echipamentului/aparaturii de înregistrare reprezintă încălcăre deosebit de gravă a dispoziţiilor şi se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică, după caz, operatorului de transport/întreprinderii sau conducătorului auto?

Știați că pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere? Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Știați că o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci?

Știați că  dacă lucrați sau călătoriți în Uniunea Europeană aveți nevoie de cardul european de asigurări sociale de sănătate ?

Știați că : pentru determinarea alcoolemiei se vor recolta două probe de sânge la un interval de o oră una faţă de cealaltă, fiecare probă fiind reprezentată printr-o cantitate de 10 ml sânge?

Știați că staţionarea ori parcarea autovehiculelor pe autostradă în alte locuri decât cele special amenajate şi semnalizate se sancționează cu amenda prevăzută în clasa IV de sancțiuni,  de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv de la  1.125 lei- 2.500 lei + 6 puncte de penalizare?

Știați că naționalitatea vehiculului este dată de capul tractor?

Știați că în cazul schimbării numărului de înmatriculare al vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea numai în condiţiile în care utilizatorul informează în scris Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare, în vederea operării modificării în baza de date?

Știați că la terminarea verificării tahografului se eliberează beneficiarului o dovadă de verificare şi se aplică o placă de montare pe sau în apropierea tahografului, într-un loc vizibil şi uşor accesibil?O copie a dovezii se păstrează la verificator o perioadă de 3 ani, împreună cu diagrama tahografică de control rezultată în urma verificărilor, dacă este cazul.

Știați că măsura de imobilizare a unui vehicul în trafic se aplică de către inspectori  ISCTR sau, după caz, de către poliţiştii rutieri, în următoarele cazuri:

a)încălcarea prevederilor legale în vigoare în domeniul transporturilor rutiere constatată la efectuarea controlului vehiculelor înmatriculate în alte state;
b)nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind masele şi/sau dimensiunile maxime admise/autorizate, precum şi condiţiile referitoare la însoţirea vehiculelor cu depăşiri;
c)transportarea mai multor persoane decât numărul de locuri prevăzut în certificatul de clasificare pe stele sau categorii al autobuzului în cazul efectuării transportului rutier de persoane;
d)nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind perioadele de conducere, odihnă sau pauze, precum şi în toate celelalte situaţii în care conducătorul auto nu poate dovedi efectuarea pauzelor şi/sau a perioadelor minime de odihnă;
e)efectuarea de transport rutier de mărfuri cu nerespectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
f)efectuarea de transport rutier de mărfuri periculoase la care s-a constatat o contravenţie de categoria I de risc, conform legislaţiei în vigoare;
g)nerespectarea reglementărilor în vigoare privind sistemul de fixare al încărcăturii, elementele de fixare a mărfurilor şi condiţiile de arimare a încărcăturii?

Știați că aveti obligaţia de a efectua transportul rutier de mărfuri numai după ce v-ati asigurat că ambalajul mărfurilor este destul de rezistent si nu pune în pericol siguranța circulației in caz contrar se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei?

Știați că sustragerea de la control/obstrucţionarea efectuării controlului în trafic rutier se sancționează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei?

Știați că  utilizarea de către firma de transport a unui conducător auto care nu este titular al atestatului de conducător auto se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei

Știați că prin lege, angajatorul dvs. nu vă poate forţa să vă petreceţi perioada de repaus săptămânal în  autovehicul?

Știați că angajatorul dvs. are responsabilitatea de a se asigura că vă petreceţi perioada de repaus săptămânal într-un alt loc decât în autovehicul?

Știați că dacă se constată că vă petreceţi perioada de repaus săptămânal în autovehicul, angajatorul dvs. - şi nu dvs., ca şofer - trebuie să plătească amenda?

Știați că prezenta dumneavoastra in  preajma  sau in autovehicul cu scopul de a supraveghea incarcatura,combustibilul etc. în timpul perioadei de repaus zilnic sau săptămânal nu este de fapt timp de repaus, ci timp de lucru? Iar timpul de lucru trebuie plătit! Perioada de repaus zilnic şi săptămânal reprezintă intervalul de timp în care dvs. ca şofer puteţi dispune după cum doriţi de timpul dvs.

Știați că dacă perioadele între două repausuri zilnice sunt mai scurte de 24 h în mod repetat şi se acumulează un interval de timp suficient astfel încât în intervalul de timp de 144 h (6*24h) șoferul mai poate începe un program, legislaţia comunitară nu interzice acest lucru, cu respectarea celorlalte prevederi (timp condus pe saptamană, în două săptămâni consecutive etc.).

Știați că certificatului de desfasurare al activitatii” se face dupa ora tarii de inmatriculare a vehiculului?

Știați că perioada de deplasare catre autovehicul se inregistreaza ca „alta munca” cu exceptia cand deplasarea se face cu trenul sau feribotul si se poate face dovada ca soferul a beneficiat de cuseta. In acest caz se considera „repaus”. La sosirea la autovehicul se fac inregistrarile activitati de deplasare si se poate continua programul daca timpul ramas permite. 

Știați că daca in timpul zilei a-ti efectuat o perioda de odihna zilnica de 3 ore si dupa terminarea programului inca  9 ore , acumulat se considera odihna normala(de 11 ore)? 

Știați că daca  a-ti facut program de lucru de 15 ore, si dupa aceasta a-ti facut 11 ore de odihna zilnica, se considera doar 9 ore, (15 ore lucru + 11 ore odihna = 26 ore)?

Știați că ca perioada de odihna  saptamanala se pot lua si in timpul saptamanii, nu doar la sfarsitul acesteia?

Știați că nu este interzisa efectuarea a doua repausuri zilnice reduse(9 ore) consecutive, ramane doar restrictia celor trei repausuri zilnice reduse intre doua repausuri saptamanale.

Știați că daca soferul conduce un autovehicul cu tahograf analog, poate primi amenda in cazul in care nu are cardul tahograf la el si nu il poate prezenta la control in situatia in care este posesorul unui card digital?