Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

STUDIU DE CAZ - MANAGERI MARFA

BAZĂ STUDII DE CAZ MANAGERI  MARFA

1.Care sunt obligaţiile operatorilor de transport în ce priveşte respectarea timpilor de conducere ,pauze şi odihnă?

- să echipeze autovehiculele cu tahograf numai la agenţi economici autorizaţi ;
- să păstreze înregistrările timpilor de conducere şi de odihnă cel puţin 12 luni;
- să întocmească programul de executare a transportului, astfel încât conducătorul auto să poată respecta prevederile legale.

2.În ce condiţii se poate efectua transportul rutier cu toate autovehiculele din dotare pe drumurile publice acoperite cu zăpadă,gheaţă sau polei ?

- se vor echipa roţile punţilor motoare cu anvelope de iarnă ori cu lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate la autovehiculele cu masa mai mare de 3,5 t;
- să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă,gheaţă sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri ori alte echipamente antiderapante omologate.
- se vor echipa toate roţile cu anvelope de iarnă la autovehiculele cu MMTA mai mică sau egală cu 3,5 t .

3.Pentru obţinerea licenţei comunitare operatorul de transport trebuie să:

- solicite eliberarea la ARR de care aparţine cu sediul real şi stabil;
- îndeplinească următoarele cerinţe;
- să aibă un sediu real şi stabil pe teritoriul României;
- să aibă o bună reputaţie;
- să aibă capacitatea financiară adecvată;
- să aibă competenţa profesională necesară.

- înainteze următoarele documente:
- cerere pentru eliberarea licenţei şi a copiilor conforme;
- document doveditor privind deţinerea sediului;
- cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare în copie - ale autovehiculelor pentru care se solicită copie conformă;
- document privind asigurarea întreţinerii tehnice a vehiculelor rutiere utilizate;
- cazierul judiciar al managerului de transport şi declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările grave ale normelor naţionale şi comunitare;
- cazierul judiciar al întreprinderii şi declaraţie pe propria răspundere a acesteia din care să reiasă că nu a fost sancţionat pentru încălcările grave ale normelor naţionale şi comunitare;
- document privind îndeplinirea condiţiei de capacitate financiară;
- certificatul de competenţă profesională al managerului de transport valabil pentru tipul de transport efectuat.

4.În condiţiile în care operatorul doreşte să efectuieze transport cu toate autovehiculele, va solicita 8 copii conforme. Pentru aceasta va trebui să dispună de un capital corespunzător astfel:

1 x 9 000 E = 9 000 E
7 x 5 000 = 35 000 E
TOTAL = 44 000 E

Pentru a face dovada capacităţii financiare, poate să prezinte ultimul bilanţ certificat de un auditor, după caz, poate prezenta garanţii bancare sau asigurări eliberate de o societate de asigurare.

5. Care sunt persoanele cu funcţii de răspundere care concură la siguranţa rutieră ?

- managerul activităţii de transport;
- certificatul de competenţă profesională;
- cazier judiciar;
- avizul medical;
- avizul psihologic.

- conducătorul auto;
- permis de conducere corespunzător
- atestatul de conducător auto(numai la transportul de marfă)
- certificatul de competenţă profesională
- avizul medical;
- avizul psihologic.

- consilierul de siguranţă în cazul în care operatorul efectuează şi transport de mărfuri periculoase ADR;
- decizia de numire;
- dovada angajării;
- certificatul de pregătire profesională corespunzător tipului de mărfuri.

6.Care sunt încălcările grave ale reglementărilor naţionale sau comunitare pentru care managerul de transport îşi poate pierde buna reputaţie ?

- depăşirea cu 25% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere în şase zile sau în două săptămâni consecutive;
- depăşirea cu 50% sau mai mult a limitelor maxime de timp de conducere pe parcursul unei zile de lucru;
- lipsa tahografului şi /sau a limitatorului de viteză;
- utilizarea unui echipament fraudulos capabil să modifice înregistrările tahografului sau ale limitatorului de viteză;
- utilizarea de către conducătorul auto a unei cartele tahograf falsificată.

7.Care sunt documentele pe care aveţi obligaţia să le deţineţi la sediul social ?

- cărţile de identitate ale vehiculelor în original pentru cele deţinute în proprietate şi în copie pentru celelalte deţinute cu orice alt titlu;
- documentele doveditoare, din care să rezulte că deţine vehiculele rutiere, în original;
- avizele medicale şi psihologice valabile pentru persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei;
- toate documentele din care reiese menţinerea condiţiilor de acces la profesie şi la piaţă;

8.Ce obligaţie are operatorul de transport rutier în situaţia în care condiţia de capacitate financiară nu mai este îndeplinită?

Să depună în termen de 10 zile la ARR un număr de copii conforme ale licenţei comunitare egal cu numărul autovehiculelor pentru care această condiţie nu mai este îndeplinită.

9.Ce obligaţie are operatorul de transport rutier în situaţia în care apar modificări privind situaţia conducătorilor auto angajaţi ?

Să transmită ARR – prin completarea formularului în format electronic disponibil pe site-ul acestuia modificarea în termen de cel mult 15 zile de la data modificării.

10.Ce obligaţie are operatorul de transport rutier în ce priveşte dotarea cu plăcuţe din care să rezulte dimensiunile şi masele maxime autorizate ale vehiculelor utilizate ?

Au obligaţia dotării cu :

 • a) plăcuţa producătorului în care sunt menţionate masele maxime autorizate ale vehiculului.

- se aplică de producătorul vehiculului;

- în caz de lipsă, deteriorare sau confecţionare artizanală – se aplică de RAR

 • b) plăcuţa în care sunt menţionate dimensiunile şi masele vehiculului.

- se plică de RAR în apropierea plăcuţei producătorului

 • c) începând cu 01.01.2014 – termenul limită pentru fiecare vehicul este a zecea zi calendaristică după data până la care trebuie efectuată prima ITP.

11.Ce conducători de autovehicul sunt scutiţi de calificarea iniţială şi ce obligaţii au deţinătorii de CPC sau CPI în cazul în care preschimbă permisul de conducere ?

- titularii unui permis de conducere pentru categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.
- titularii unui permis de conducere pentru categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008.

Sunt obligaţi să solicite preschimbarea certificatului conform noilor modificări survenite la permisul de conducere.

12.Analizaţi următorul program al unui conducător auto şi precizaţi dacă este corect.

- sâmbătă şi duminică repaus săptămânal normal;
- luni, marţi, miercuri şi joi conduce zilnic 9 ore;
- vineri repaus săptămânal redus;
- sâmbătă, duminică, luni şi marţi conduce zilnic 10 ore;
- miercuri conduce 9 ore şi joi conduce 5 ore;
- vineri şi sâmbătă repaus săptămânal normal;
- duminică alte activităţi pe durata a 9 ore.

Răspuns:
Programul este corect.
- începe o nouă săptămână de lucru după o odihnă săptămânală normală (sămbătă şi duminică);
- în prima săptămână conduce 56 ore (L,M,Mi,J câte 9 ore şi S şi D câte 10 ore);
- ia o odihnă săptămânală redusă ( V); Este permis pentru că a luat anterior o odihnă săptămânală normală.
- extinde timpul de conducere zilnic de la 9 ore la 10 ore de două ori într-o săptămână (S şi D);
- după odihnă săptămânală luată vineri în prima săptămână, lucrează 6 perioade consecutive (S,D,L,M,Mi,J);
- ia obligatoriu o odihnă săptămânală normală ( V şi S în a doua săptămână);
- în a doua săptămână conduce 34 ore ( L şi M câte 10 ore; Mi = 9 ore şi J = 5 ore; total 34 ore);
- în săptămâna unu şi doi a condus 90 ore;
- în cele două săptămâni nu a lucrat mai mult de 12 perioade;
- Duminică în săptămâna doi are dreptul să desfăşoare alte activităţi.

13. Care sunt autovehiculele care terbuie să fie echipate cu aparat tahograf şi care este tipul tahografului ?

- toate autovehiculele pentru care se solicită copie conformă;
- pentru autovehiculele fabricate până la 01.01.2007 aparat tahograf analogic iar pentru cele fabricate după, cu aparat tahograf digital.

Dacă se defectează tahograful  analogic al unui autovehicul fabricat în 2004 şi nu se mai poate repara acesta se înlocuieşte cu un tahograf digital.

14.Prevederi ale Regulamentului CE nr. 561/2006 referitoare la perioadele de conducere, pauze şi odihnă.

- perioada de conducere zilnică cel mult 9 ore;
- pauză cel puţin 45 minute după fiecare 4 ore şi 30 min. de conducere;
- odihna zilnică normală cel puţin 11 h consecutive;
- odihna zilnică redusă cel puţin 9 h consecutive;
- odina săptămânală normală cel puţin 45 ore;
- odina săptămânală redusă cel puţin 24 ore;

15.Termeni contractuali pe care trebuie să-i aveţi în vedere la încheierea unui contract cu beneficiarul.

- denumire prestator;
- denumire beneficiar;
- obiectul contractului;
- obligaţiile prestatorului;
- obligaţiile beneficiarului;
- tariful stabilit;
- termenul contractului.

16. Ce obligaţie are operatorul de transport rutier în ceea ce priveşte parcarea vehiculelor utilizate la efectuarea transporturilor rutiere ?

- să asigure locuri special amenajate pentru parcarea vehiculelor rutiere deţinute.

17. Enumeraţi 6 cunoştinţe de gestiune comercială şi financiară a întreprinderii, prevăzute de Regulamentul(CE) 1071/2009.

- să cunoască dispoziţiile legale şi practicile privind utilizarea cecurilor,bilete la ordin, cărţi de credit;
- să cunoască diferitele forme de credit(bancar, ipotecă, leasing, închiriere);
- să ştie ce este un bilanţ, să îl poată interpreta;
- să poată citi şi interpreta un cont de profit şi pierderi;
- să poată elabora un buget;
- să cunoască elementele preţului de cost şi să le poată calcula pentru vehicul, kilometru, cursă etc.;
- să poată realiza o organigramă a personalului întreprinderii şi să organizeze planuri de lucru;
- să cunoască diferitele tipuri de asigurări, precum şi garanţiile şi obligaţiile care decurg din acestea.

18. Câte tipuri de cartele tahograf există şi care nu poate fi deţinută de conducătorul auto ?

- 4 tipuri;
- cartela autorităţii de control şi cartela service-ului.

19. Care este perioada de valabilitate a certificatului de competenţă profesională a managerului activităţii de transport rutier ?

- deţinătorii de certificate de competenţă profesională au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică la intervale de cel mult 10 ani, care se finalizează printr-o evaluare.

20.Când poate declara autoritatea un manager ca fiind inapt ?

- când îşi pierde buna reputaţie. Până la reabilitare, certificatul de competenţă profesională îşi pierde valabilitatea în toate statele membre.

21. Ce se întâmplă cu rovinieta atunci când se schimbă numărul de înmatriculare ?

- îşi menţine valabilitatea dacă utilizatorul înformează CNADNR.

22. Cum se consideră perioada de timp în care se călătoreşte spre o destinaţie pentru a prelua un vehicul ce se înscrie in prevederile Regulamentului 561/2006, sau pentru a se întoarce de la acea destinaţie, în cazul în care vehiculul nu este nici la domiciliul conducătorului auto, nici la punctul de lucru la care este angajat şoferul, şi se află pe un feribot sau in tren şi are acces la o cabină de odihnă sau cuşetă.

- va fi considerată perioada de odihnă sau pauză atunci când conducătorul auto se află pe un feribot sau în tren şi are acces la o cabină de odihnă sau cuşetă.
- conducătorul auto va selecta „pauză sau odihnă”.

23. Cum se consideră perioada de timp în care un conducător auto conduce un vehicul ce nu se înscrie în prevederile Regulamentului 561/2006 spre/de la locul unde se găseşte un vehicul care se înscrie în prevederile Regulamentului 561/2006 şi care nu reprezintă nici domiciliul conducătorului auto, nici punctul de lucru unde este angajat şoferul ?

- se va considera perioada de prestare a unei alte activităţi. Această activitate va fi introdusă manual pe o foaie de înregistrare sau prin utilizarea manuală a unor dispozitive din cadrul echipamentului de înregistrare.

25 Ce condiţii trebuie să îndeplinească timpii de conducere săptămânală?

- să nu depăşească maximum 56 ore de conducere;
- să nu depăşească 90 de ore de conducere în două săptămâni consecutive;
- să nu depăşească maximum 60 ore de lucru cu condiţia ca pentru orice perioadă de 4 luni consecutive, media timpului de lucru săptămânal să nu depăşească 48 de ore.

26. Care sunt prevederile ce trebuie îndeplinite de către operatorul de transport rutier pentru a se considera îndeplinită cerinţa privind competenţa profesională?

Întreprinderea desemnează o persoană fizică în funcţia de manager de transport care:
- este titular al unui certificat de competenţă profesională;
- îndeplineşte cerinţa de bună reputaţie;
- conduce permanent şi efectiv activitatea de transport a întreprinderii;
- este angajat, director, proprietar sau acţionar, administrator sau este însăşi persoana respectivă în cazul întreprinderii
autorizată ca persoană fizică;
- este rezident în UE.
- comunică autorităţii competente orice modificare ce priveşte managerul de transport în maximum 15 zile de la data producerii

27.Lista încălcărilor grave pentru care managerul de transport îşi poate pierde buna reputaţie ,altele decât cele care fac referire la timpii de conducere.

- conducerea unui autovehicul fără un certificat de inspecţie tehnică internaţională dacă un astfel de document este solicitat de legislaţia comunitară;
- transportul de mărfuri periculoase pentru care transportul este interzis;
- transportul de marfă sau persoane fără a deţine permis corespunzător sau fără a deţine licenţă valabilă;
- transportul de mărfuri cu depăşirea cu cel puţin 20% a MTMA pentru cele a căror sarcină utilă depăşeşte 12 tone sau cu 25% pentru cele a căror sarcină utilă nu depăşeşte 12 tone;

28.Cum se fac înregistrările tranzacţiilor din punct de vedere financiar  - contabil de către un operator de transport ?

- prin contul de profit şi pierderi şi bilanţul contabil.

29.În cazul în care un client a făcut o reclamaţie,pentru soluţionarea problemei financiare în care acesta a avut dreptate , ce veţi trimite clientului ?

- o notă de credit.

30.La ce intervale de timp trebuie efectuată examinarea medicală şi psihologică a personalului din transporturile rutiere ?

- la intervale de un an.

31.Ce reprezintă contul de profit şi pierderi al unui operator de transport rutier ?

- cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor realizate şi a cheltuielilor efectaute în cursul unui exerciţiu financiar, rezultând profit dacă veniturile sunt mai mari decât cheltuielile sau pierdere dacă cheltuielile sunt mai mari decât veniturile.

32.Ce reprezintă activitatea de marcheting în transportul rutier ?

- promovarea serviciilor oferite şi satisfacerea dorinţei clienţilor prin calitatea  serviciilor de transport.

33.Care sunt informaţiile minime pe care le cuprind documentele privind întreţinerea vehiculelor şi care este intervlul de timp minim pentru care face dovada că le deţin.

- sesizările conducătorilor auto privind starea tehnică a vehiculelor;
- rezoluţiile managerului de transport;
- modalitatea de soluţionare şi documentele justificative după caz;

Documentele privind întreţinerea vehiculelor se vor păstra pentru o perioadă de 18 luni.

34.Cum sunt definite imobilizările corporale ale unei întreprinderi ? Daţi trei exemple de imobilizări corporale pe care le poate deţine un operator de transport.

- imobilizările corporale sunt active fixe tangibile;
- acestea pot fi : clădiri;mijloace de transport;unelte.

35.Pe baza cărui document un operator de transport rutier poate face închirierea unui mijloc de transport rutier, pe care-l va utiliza la transport şi ce obligaţie îi revine în cazul utilizării unui astfel de vehicul?

- contract de închiriere pe durată determinată cu titlu oneros;
- să îl pună la dispoziţia conducătorului auto în original sau copie conformă cu originalul.

37.Ce obligaţie are un conducător auto, suplimentar faţă de operatorul de transport rutier, în ce priveşte limitatorul de viteză ?

- să nu plece în cursă cu limitatorul de viteză defect;
- să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra aparatelor tahograf şi a limitatoarelor de viteză.

38.Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteză ?

- pentru vehiculele destianate şi echipate corespunzător pentru transportul de marfă care au o masă mai mare de 3,5 t şi dezvoltă o viteză mai mare de 90 km/h;
- pentru vehiculele destinate şi echipate corespunzător pentru transportul de persoane începând de la 10 locuri inclusiv conducătorul auto în sus şi care dezvoltă o viteză de cel puţin 100 km/h.

39.Ce acţiune poate să întreprindă un operator de transport rutier, pentru a depăşii unele probleme de flux de numerar pe termen scurt, care pot să apară în activitatea de transport ?

- să angajeze un credit prin descoperire de cont.

40.Conducătorul auto pentru a asigura siguranţa persoanelor, a vehiculului sau încărcăturii poate să nu rspecte timpii de conducere sau de odihnă cu următoarea obligaţie:

- va nota, de mână, motivul nerespectării, pe foaia de înregistrare a aparatului de înregistrare sau pe printout-ul acesteia sau în caietul de sarcini, cel mai târziu la sosirea în locul respectiv de oprire.

41.Care sunt obligaţiile operatorilor de transport în ce priveşte salarizarea conducătorilor auto ?

- nu va oferi şoferilor angajaţi sau care sunt puşi la dispoziţie nici o plată, nici măcar sub forma unui bonus sau supliment de salariu, în funcţie de distanţele parcurse şi/sau cantitatea de mărfuri transportate dacă această plată este de natură să afecteze siguranţa rutieră şi/sau să determine încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr 561 din 2006.

42.Un conducător auto poate să obţină certificatul de calificare continuă dacă îndeplineşte una din următoarele condiţii:

- îşi are reşedinţa în România;
- este angajat de o întreprindere stabilită în România( pentru cetăţenii nerezidenţi).

Acesta este scutit de obligativitatea calificării iniţiale dacă este titularul unui permis de conducere pentru categoriile, C1,C1E,C,CE eliberat până la data de 9 septembrie 2009,sau este titularul unui permis de conducere pentru categoriile, D1,D1E,D,DE eliberat până la 9septembrie 2008.

43.Cum veţi proceda pentru soluţionarea unei probleme financiare în situaţia în care un beneficiar al dumneavoastră a avut dreptate ?

- îi vom trimite o notă de credit.

44. Ce obligaţii are operatorul de transport în legătură cu limitatorul de viteză ?

- să monteze numai prin agenţi economici autorizaţi;
- să nu permită plecarea în cursă a autovehiculelor care au limitatorul de viteză defect;
- să nu permită intervenţia persoanelor neautorizate asupra limitatoarelor de viteză.

45.În calitate de manager al activităţii de transport rutier cui veţi solicita părerea atunci când intenţionaţi să achiziţionaţi un autovehicul specializat în transportul mărfurilor radioactive ?

- consilierului de siguranţă al întreprinderii.

46.Ce reprezintă un titlu de creanţă cu dobândă fixă apărut în bilanţul contabil al unui operator de transport rutier ?

- capitalul de mare risc al societăţii.

47. Care sunt activităţile pe care le desfăşoară conducătorul auto în timpul de muncă ?

- conducerea autovehiculului;
- încărcarea şi descărcarea;
- ajutorul acordat pasagerilor la urcare şi coborâre;
- curăţirea şi întreţinerea tehnică;
- formalităţi administrative legate de poliţie,vamă, serviciul de imigrări;
- perioadele de timp în care lucrătorul mobil nu poate dispine liber de timpul său.

48. Ce factor trebuie luat în considerare atunci când se decide repetarea comenzii unei piese de schimb esentiale cu un ciclu de înmagazinare scurt pentru a evita producerea de defecţiuni ?

- trebuie luată în considerare perioada dintre lansarea comenzii şi darea spre folosinţă.

49. Ce obligaţie are conducătorul de autovehicul care efectuează transporturi rutiere de mărfuri conform prevederilor O.G.27/2011, suplimentar faţă de operatorul de transport când circulă cu autovehiculul pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei ?

- să nu efectueze transport rutier de mărfuri ori de persoane pe drumurile publice care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei cu vehicule care au montate pe roţi lanţuri ori alte echipamente antiderapante omologate.

50. Cum va înregistra un operator, o creştere de salarii a conducătorilor auto, utilizaţi la efectuarea operaţiunilor de transport şi în care cont de gestiune economică a activităţilor ?

- cheltuială mărită în contul comercial.

51.Ce elemente din bilanţ sunt incluse la calculul capacităţii financiare ?

- aporturi de capital (capitalul social);
- rezerve constituite;
- rezultatul exerciţiului financiar (profitul sau pierderile);
- rezultat reportat(profitul nerepartizat);
- prime de capital;
- rezerve din reevaluare.

52. Ce condiţii trebuie să îndeplinească întreprinderea pentru a se considera îndeplinită cerinţa privind sediul ?

- are sediul situat pe teritoriul României unde păstrează documentele la care trebuie să aibă acces inspectorii ISCTR, în scopul verificării.
- dispune de unul sau mai multe autovehicule, care sunt înmatriculate în România, aflat în proprietatea sa sau sunt deţinute în temeiul unui contract de cumpărare în rate, închiriere sau leasing;
- desfăşoară operaţiunile de întreţinere şi reparaţii la autovehicule într-un service autorizat situat pe teritoriul României.

53. Pentru a stabili soldul contului de disponibilităţi preconizat de către un operator de transport, ce ar fi necesar să pregătească acesta la sfîrşitul fiecărei luni calendaristice de activitate ?

- să pregătească la sfârşitul fiecărei luni calendaristice de activitate o prognoză a fluxului mare de capital.

54. Care ar fi o formă de manifestare a concurenţei neloiale în domeniul legislaţiei sociale ?

- nerespectarea regulilor privind perioadele de conducere,pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto;
- remunerarea conducătorilor auto în funcţie de distanţa parcursă şi /sau de cantitatea de mărfuri transportată, chiar şi sub formă de prime sau majorări salariale, dacă acestea sunt de natură să pericliteze siguranţa rutieră şi/sau să încurajeje încălcarea Regulamentului 561/2006.

55. La deplasarea în echipaj pe un feribot sau cu trenul conducătorii auto pot întrerupe odihna zilnică normală de două ori cel mult de alte activităţi ce nu depăşesc o oră cu condiţia ca pe parcursul acestei perioade, conducătorul auto să aibă acces la o cuşetă. Care este durata odihnei zilnice pe care o pot lua cei doi conducători auto într-un interval de 30 de ore ca să beneficieze de prevederea enunţată anterior ?

- în interval de 30 de ore, trebuie luată o odihnă zilnică normală, respectiv de 9 ore care poate fi întreruptă maximum de două ori, prin alte activităţi care să nu depăşească cumulate ,o oră.

56. Ce reprezintă bilanţul contabil al unei societăţi?

- un document contabil de sinteză în care sunt prezentate elemente de activ datorii şi capital propriu al unei societăţi la un anumit moment.

57.Perioadă de disponibilitate va fi înregistrată de conducătorul auto în următoarele situaţii:

- când însoţeşte autovehiculul pe timpul transportului cu feribotul;
- când însoţeşte autovehiculul pe timpul transportului cu trenul;
- perioadele de aşteptare în punctele de trecere a frontierei;
- perioadele de aşteptare impuse de restricţiile de circulaţie;
- la conducerea în echipaj perioada petrecută stând lângă şofer sau în cuşetă;

Perioadele de disponibilitate şi durata lor preconizată trebuie să fie cunoscute dinainte, fie înainte de plecarea în cursă, fie înainte de începerea perioadei în cauză.

58. În ce condiţii un conducător auto care efectuează un transport internaţional, poate efectua odihna în vehiculul rutier pe care acesta îl conduce şi ce fel de odihnă poate lua?

- odihna se poate lua la bordul vehiculului care staţionează dacă acesta este dotat cu condiţii  de odihnă pentru fiecare şofer;
- se pot lua perioadele reduse de odihnă zilnică sau săptămânală .

59.În ce condiţii cerinţa de bună reputaţie este îndeplinită de un operator ?

- întreprinderea sau managerul nu a fost condamnat sau sancţionat pentru încălcări grave ale normelor naţionale;
- întreprinderea sau managerul nu şi-a pierdut buna reputaţie pentru încălcări grave ale normelor naţionale:

60. Cum va înregistra conducătorul auto perioadele de timp în care nu poate dispune liber de timpul său şi i se cere să fie la postul său de lucru,gata să întreprindă activitatea sa normală, îndeplinind anumite sarcini asociate serviciului în special în timpul perioadelor când aşteaptă să se facă încărcarea sau descărcarea şi ce trebuie să cunoască ?

- „altă activitate”;
- dacă durata previzibilă a acestora nu este cunoscută dinainte şi anume fie înaintea plecării, fie chiar înaintea începerii efective a perioadei în cauză,fie în condiţiile generale negociate între partenerii sociali.

61. Care sunt documentele care satisfac cerinţa privind capacitatea financiară ?

- bilanţul certificat de un auditor sau de o persoană acreditată în mod corespunzător(atunci când din bilanţ reiese valoarea totală;
- bilanţul (pentru capitalurile şi rezervele existaente )şi garanţie bancară sau asigurare(pentru diferenţă până la valoarea totală);
- garanţie bancară sau asigurare(atunci când din bilanţ nu reiese nimic)

62. Care este diferenţa între CEC şi BILET LA ORDIN ?

- cecul este un instrument de plată utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunzător în acele conturi;
- biletul la ordin este un înscris prin care o persoană(debitorul) îşi asumă obigaţia personală şi necondiţionată să plătească unei alte persoane o anumită sumă de bani, la o dată fixă numită scadentă şi într-un loc bine determinat.

63.Cerinţa de competenţă profesională, impune managerului şi cunoştinţe privind siguranţa rutieră şi anume:

- să ştie care sunt calificările cerute pentru conducătorii auto;
- să adopte măsurile necesare pentru ca toţi conducătorii auto să respecte regulile de circulaţie în vigoare în toate statele UE;
- să elaboreze dispoziţii destinate conducătorilor auto privind verificarea normelor de siguranţă referitoare la vehicul, echipamentele acestuia, la încărcătură şi pe de altă parte la conducerea preventivă;
- să elaboreze proceduri de conduită în caz de accident şi de prevenire a acestora.

64. Dacă efectuaţi un transport de mărfuri pe ruta Sibiu – Braşov, în beneficiul unei firme care are sediul în Germania, factura întocmită pentru plata transportului va conţine TVA ? Ce obligaţii suplimentare aveţi în această situaţie ca operator de transport stabilit în România ?

- nu va fi facturată cu TVA Românesc;
- factura va fi înscrisă în decontul de TVA şi în declaraţia recapitulativă lunară la rubrica de prestări servicii intracomunitare având în vedere faptul că este un serviciu intracomunitar;
- operatorul de transport trebuie să fie înregistrat în scop de TVA:

65. Dacă efectuaţi un transport de mărfuri pe ruta Sibiu – Braşov, în beneficiul unei firme care are sediul în Moldova, factura întocmită pentru plata transportului va conţine TVA ?

- factura va fi înregistrată cu TVA românesc.

66. Cine poate declanşa procedura de insolvenţă în cazul unui operator de transport rutier şi cum se procedează pentru declanşarea acesteia ?

- atât creditorul cât şi debitorul;
- procedura insolvenţei poate începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor, de către unul sau mai mulţi creditori, ori de către persoanele sau instituţiile prevăzute expres de lege. Cuantumul minim al creanţei trebuie să fie de 40 000 lei.

67. Ce se înțelege prin încălcare gravă ?

- fapta pentru care managerul sau întreprinderea își poate pierde buna reputație;
- fapta pentru care se poate retrage temporar sau permanent licența comunitară

68. Care din următoarele cheltuieli pot fi clasificate ca fiind cheltuieli de exploatare la un operator de transport: salariile conducătorilor auto, costurile ocazionate de înlocuirea anvelopelor, amortismentul vehiculului sau plata impozitelor directe ?

- costurile ocazionate de înlocuirea anvelopelor.

69. Verificați datele din memoria aparatelor tahograf și la unul dintre conducătorii auto constatați:

- în săptîmâna 29.09.2014 – 05.10.2014 :durata de conducere săptămânală = 40 de ore și timp total de lucru săptămânal = 44 de ore;
- în săptămâna 06.10.2014 – 12.10.2014: durata de conducere săptămânală = 58 de ore și timp toatl de lucru săptămânal = 65 de ore.

Precizați abaterile săvârșite de conducătorul auto raportat la prevederile legale în vigoare.

Răspuns:
- în săptămâna a II – a, a depășit timpul de conducere pentru două sătămâni consecutive cu 8 ore și timpul de lucru cu 5 ore

1. Ce document suplimentar trebuie să deţină un conducător auto pentru transportul de marfă dacă nu este resortisant al unui stat membru ?Cine eliberează documentul şi în ce condiţii ?

- atestatul de conducător auto.
- este eliberat de ARR;
- la solicitarea operatorului rutier care deţine licenţă comunitară şi face dovada angajării legale a acestuia în statul membru al UE sau că este pus la dispoziţie operatorului în conformitate cu condiţiile de angajare şi de pregătire profesională stabilite în acel stat membru.

2. Ce documente trebuie să depuneţi la ARR în cazul în care doriţi să efectuaţi transport de mărfuri periculoase ?

 • a) – dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă ;
 • b) – certificatul de agreare eliberat de RAR pentru vehiculele pentru care este necesar;
 • c) – certificatul de atestare profesională al conducătorului auto – specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate;
 • d) autorizaţia eliberată de CNCAN pentru vehiculele care transportă mărfuri periculoase din clasa 7.

3. Vă deplasaţi fără marfă în drum spre ţară. În Germania aveţi ofertă pentru a efectua două operaţiuni de transport.Vă este permis

Nu. Putem efectua o singură operaţiune de cabotaj în maximum 3 zile de la intrarea în Germania.

4. Care este termenul până la care aveţi dreptul să cereţi despăgubiri dacă aţi primit marfa cu întârziere faţă de termenul stabilit?

- 21 de zile de la data când marfa a fost pusă la dispoziţia destinatarului.
5

5. Vor putea fi agreate pentru transportul internaţional de mărfuri sub sigiliu vamal numai vehiculele al căror compartiment destinat încărcăturii este construit şi amenajat astfel ca:

a) nici o marfă să nu poată fi scoasă sau introdusă din partea sigilată a vehiculului fără a lăsa urme vizibile de efracţie sau fără ruperea sigiliului vamal;

b) sigiliul vamal să poată fi aplicat într-un mod simplu şi eficace;

c) să nu aibă un spaţiu ascuns care să permită dosirea mărfurilor;

d) toate spaţiile susceptibile de a conţine mărfuri să fie uşor accesibile pentru controlul vamal.

6. Câte operaţiuni de cabotaj se pot efectua în ţara de destinaţie a unui transport internaţional ?

- putem efectua trei operaţiuni de cabotaj în cel mult 7 zile de la descărcarea mărfurilor transportate.

7. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un vehicul rutier în ce priveşte arimarea încărcăturii?

- sunt bine fixate uşile laterale, obloanele, prelatele, roata de rezervă;
- încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea în condiţii de siguranţă;
- centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului.

8. Care este preţul minim pe km pentru o cursă dacă lungimea traseului este de 460 km în condiţiile în care sunt următoarele costuri ?

- cost motorină 1,2 E/litru;
- consum carburant 25 L/100 km;
- cost ulei, service, anvelope 0,15 E/ km;
- salariu conducător auto 2,5 E/ ora de conducere;
- costuri fixe alocate pentru o cursă dus-întors 50 Euro
- profitul 30 /100.

Total km pe cursă

460 km x 2 = 920 km

Consum motorină:

920 km x 25 l / 100 km = 230 L

Cost motorină

230 L x 1,2 E/L = 276 E

Cost ulei, service, anvelope

920 km x 0,15 E = 138 E

Salariu conducător auto

920 km : 50 km/h = 18,5 h

18,5 h x 2,5 E/h = 46,25 E

Costuri fixe 50 E

Costuri totale fără profit

276 E + 138 E + 46,25 E + 50 E = 510,25 E

Profit

510,25 E x 30/100 = 153,07 E

Total costuri inclusiv profitul

510,25 E+ 153,07 E = 663,32 E

Preţul pe km

663,32 E : 920 km = 0,72 E

9.Aveţi de efectuat o cursă Bucureşti – Barcelona distanţa este de 2750 km. În ce zi şi la ce oră se poate ajunge în cel mai scurt timp dacă se utilizează doi  conducători auto, dacă timpul necesar pentru schimbare este de o oră şi viteza medie este de 50 km/h. Plecarea este luni ora 0600 ?

Mai întâi determinăm necesarul de ore de conducere efectivă astfel :

2750 km : 50 km/h = 55 ore.

Desfăşurarea cursei :

- Perioada I conduce 1, 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 2 , 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 1 , 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 2 , 4 h 30 min + odihna zilnică 9 h ;
- Perioada II conduce 1, 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 2 , 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 1 , 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 2 , 4 h 30 min + odihna zilnică 9 h ;
- Perioada III conduce 1, 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 2 , 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 1 , 4 h 30 min + pauză 60 min + conduce 2 , 4 h 30 min + odihna zilnică 9 h ;
- Perioada IV conduce 1 , 1 h şi ajunge la destinaţie  Vineri ora 0100 .

Justificare: Din momentul plecării efectuează 3 perioade a câte 30 h şi una de 1 oră. Deci se scurg 91 de ore, asta înseamnă 3 zile şi 19 ore.Dacă se pleacă luni ora 0600 , după 3 zile şi 19 ore se ajunge la destinaţie vineri ora 0100 .

10. Care sunt obligaţiile operatorilor de transport în ce priveşte arimarea încărcăturii ?

- sistemul de fixare să reziste la forţele care se exercită asupra încărcăturii;
- să se asigure că vehiculul rutier cu care se efectuează transportul corespunde mărfii care trebuie transportată;
- să se asigure că elementele de fixare a mărfii sunt adaptate la natura mărfii transportate.

11.Care sunt documentele la bordul autovehiculului pentru cursa Bucureşti – Roma ?

- copia conformă a licenţei comunitare;
- documentul de transport CMR;
- contractul de leasing – în original sau copie conformă cu originalul;
- certificatul de pregătire profesională;
- Atestatul de conducător auto – pentru cei ne resortisanţi ai unui stat membru;
- permisul de conducere;
- legitimaţia de serviciu;
- cardul tahograf al conducătorului auto;
- certificatul de agreare pentru transportul mărfurilor periculoase.

12. Enumeraţi 3 documente specifice transportului de mărfuri periculoase care trebuie să se regăsească la bordul unei cisterne ?

- certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto valabil pentru transportul în cisterne;
- certificatul de agreare eliberat de RAR pentru autocisternă;
- instrucţiunile scrise.

13. Care este documentul care trebuie să se afle la bordul vehiculului pentru care deţineţi copie conformă a licenţei comunitare, în cazul unui transport în cont propriu în trafic naţional ?

- avizul de expediţie al mărfurilor.

14. Câte birouri vamale de plecare şi de destinaţie pot fi implicate şi în ce condiţii carnetul TIR va putea fi prezentat la birourile de destinaţie ?

- maximum 4 birouri;
- carnetul TIR va putea fi prezentat la birourile de destinaţie decât dacă toate birourile  vamale de plecare l–au luat în evidenţă:

15. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească elementele de fixare a mărfii ?

- îndeplinesc corect funcţiile pentru care au fost construite;
- sunt adaptate pntru fixarea  mărfii respective;
- nu prezintă noduri şi/sau elemente deteriorate, uzate, slăbite;
- sunt conforme cu standardele europene şi/sau internaţionale în vigoare.

16. Ce documente va trebui să transmiteţi la ARR în cazul în care doriţi să efectuaţi transport de substanţe infecţioase ?

- dovada angajării, decizia de numire şi certificatul de atestare profesională a consilierului de siguranţă – pentru clasa 3-6;8;9.
- certificatul de atestare profesională al conducătorului auto – pentru colete(curs de bază);

17. Efectuaţi cursa retur pe traseul Roma – Austria cu încărcătură. În Austria primiţi o ofertă de a efectua două transporturi. Aveţi dreptul să le efectuaţi şi dacă da, în cât timp maximum ?

- se pot efectua cele două transporturi în maximum 7 zile de la descărcarea în Austria.

18. Autorizaţia specială de transport (AST), se eliberează de administratorul drumului pentru efectuarea transportului cu vehicule:

- a căror încărcătură este indivizibilă şi depăşeşte masa sau dimensiunile maxime admise;
- care şi fără încărcătură depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise.

19. Cum este definit transportul combinat (RO – RO sau RO – LA)?

- transportul de mărfuri în cursul căruia camionul sau remorca utilizează drumul public pe parcursul iniţial şi final iar în restul călătoriei:
- calea ferată;
- calea navigabilă interioară;
- servicii maritime.

Pentru cel din urmă caz distanţa parcursă depăşeşte  100 km în linie dreaptă.

20. Precizaţi termenul de efectuare a inspecţiei tehnice la vehiculele care fac transport de mărfuri periculoase şi care au certificat de agreare şi ce condiţie suplimentară mai trebuie respectată conform prevederilor RNTR 3?

- un an fără a depăşii termenul menţinat în documentele pentru suprastructură emise de către organismul competent desemnat de către Ministerul Economiei.

21. Cum se va stabili răspunderea dacă sa produs pierderea, avarierea mărfii sau întârzierea la transport, în cazul în care transportul a fost efectuat de mai mulţi transportatori succesivi?

 • a) – în cazul în care s – a preluat marfa cu confirmare de primire datată şi semnată, se poate stabili cine este vinovat şi va răspunde singur;
 • b) – dacă s-a produs prin fapta a doi sau mai mulţi transpotatori(nu a tuturor celor implicaţi), aceştia vor răspunde:

- proporţional cu partea sa de răspundere (dacă a fost stabilită);
- fiecare este răspunzător proporţional cu partea de remunerare care îi revine:

 • c) – când nu se poate stabili care din transportatori este vinovat, vor răspunde toţi astfel:

- proporţional cu partea sa de despăgubire (dacă a fost stabilită);
- proporţional cu partea sa de remunerare care îi revine.

22. Când se consideră marfa pierdută ?

- dacă se întârzie până la  30 de zile faţă de termenul convenit;
- dacă se întârzie până la  60 de zile de la primirea mărfii de către transportator.

23. În cazul transportului ATP, când se face controlul conformităţii cu Normele pentrumijloacele de transport izoterme, refrigeratoare, frigorifice sau calorice?

- înaintea punerii în exploatare a mijlocului de transport;
- periodic, cel puţin o dată la şase ani;
- de fiecare dată când autoritatea competentă a ţării unde este înmatriculat mijlocul de transport o solicită.

24. Care sunt condiţiile şi cerinţele minimale, care trebuie îndeplinite de întreprinderile care solicită accesul la regimul TIR?

- operaţiunile de transport trebuie garantate de asociaţia agreată;
- vehiculele, ansamblurile de vehicule sau containerele să fie agreate.

25. Care sunt indicaţiile pe care un expeditor le poate menţiona în scrisorile de transport în afară de cele obligatirii ?

- interzicerea transbordării;
- cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa;
- totalul sumelor de ramburs de perceput la eliberarea mărfii şi suma  care reprezintă interesul special la eliberare;
- instrucţiunile expeditorului către transportator cu privire la asigurarea mărfii;
- termenul convenit în care transportul trebuie să fie efectuat;
- lista documentelor remise transportatorului.

26.În conformitate cu prevederile legale în vigoare precizaţi pe ce sectoare circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăţite nu este permisă?

- pe sectoarele de drum pe care sunt condiţii de vizibilitate redusă sau când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă.

28.Cum se numeşte operaţiunea de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin cu încărcătură, între cel puţin două puncte de încărcare /descărcare aflate pe teritoriul României şi prin care document din legislaţia comunitară este reglementată această operaţiune ?

- cabotaj;
- Regulamentul (CE) nr.1072/2009.

29.În ce condiţii, conform Convenţiei CMR transportatorul este exonerat de răspunderea pentru pierderea(totală sau parţială) sau pentru avarierea, produse între momentul primirii mărfii şi momentul eliberării acesteia?

- dacă s-a produs din culpa persoanei care avea dreptul să dispună de marfă.

30.Un operator rutier poate efectua transporturi rutiere internaţionale de mărfuri cu un ansamblu format din capul tractor înmatriculat în România iar semiremorca înmatriculată într-un alt stat membru al comunităţii ?

- Da.

31.Unde poate efectua un operator de transport rutier ITP-ul la vehiculele certificate pentru transportul mărfurilor periculoase ?

- la R.A.R. în staţiile reprezentanţelor sale.

32.Pe baza cărui document un operator de transport rutier poate efectua transporturi cu vehicule a căror masă totală maximă admisă sau ale căror dimensiuni maxime admise de gabarit depăşesc limitele maxime admise?

- Autorizaţiei Speciale de Transport eliberată de C.N.A.D.N.R.

33.Pentru care categorii de autovehicule este obligatorie dotarea cu limitatoare de viteză ?

- pentru autovehiculele sau ansamblurile de vehicule care au o M.T.M.A. mai mare de 3,5 tone, dacă viteza maximă constructivă este mai mare de 90 km/h.

34. Care sunt transporturile exceptate de la restricţiile de circulaţie de sâmbătă, duminică sau sărbători legale?

- Combustibili şi carburanţi, inclusiv butelii de aragaz;

 • Mărfuri transportate sub temperatură controlată;
 • Cereale şi alte produse agricole;

- Păsări şi animale vii din toate speciile;
- Colonii de albine;
- Carne şi preparate din carne;
- Lapte şi produse lactate ;
- Ouă şi produse din ouă ;
- Peşte şi produse din peşte;
- Pulpe de broască, raci, melci, midii, stridii, scoici şi altele;
- Pâine şi produse de panificaţie, inclusiv materia primă pentru fabricarea acestora;

 • Produse vegetale;

- Alte produse alimentare, inclusiv ape minerale;

 • Sucuri şi băuturi alcoolice şi nealcoolice;
 • Subproduse de abator pentru industria farmaceutică;

- Produse biologice şi medicamente de uz veterinar;
- Material seminal.

35. Care este termenul până la care se poate face reclamaţie când a fost primită marfa cu pierderi sau cu avarii neaparente ?

- 7 zile fără duminici şi sărbători legale de la data primirii mărfii.

36. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.38 din 2008, timpul de muncă al lucrătorului mobil este definit ca perioada de la începutul până la sfârşitul timpului de lucru. Precizaţi minim trei componente ale perioadei dedicate activităţilor de transport rutier .

- conducerea autovehiculului;
- încărcarea şi descărcarea;
- ajutorul acordat pasagerilor la urcarea şi coborârea din vehicul;
- curăţenia şi întreţinerea tehnică a vehiculului;
- formalităţi administrative;
- perioadele de timp în care lucrătorul mobil nu poate dispune liber de timpul său şi i se cere să fie la postul său de lucru.

37. Conform prevederilor Convenţiei referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), la care România a aderat, ce este obligatoriu să verifice transportatorul la primirea mărfii ?

- exactitatea menţiunilor din scrisoarea de trăsură referitoare la numărul de colete, cât şi la marcajul şi la numerele lor;
- starea aparentă a mărfii şi a ambalajului ei.

38.Conform prevederilor Manualului de utilizare a contigentului de autorizaţii multilaterale CEMT,autorizaţia este limitată în timp,însoţită de un carnet de drum completat corect, valabil pentru un număr nelimitat de călătorii efectuate între ţările membre. Precizaţi, în funcţie de limita de timp, perioada de valabilitate pentru diferitele tipuri de autorizaţii şi precizaţi ce restricţii sunt aplicate acestora, din acest punct de vedere ?

- autorizaţii anuale (de culoare verde);
- autorizaţii lunare (de culoare galbenă).

Autirizaţiile care poartă ştampila roşie ce conţine indicativul statului/lor nu pot fi folosite pe teritoriul statului/lor respective.

39. În ce situaţii autorizaţia CEMT nu este valabilă ?

 • a) – când pe CEMT nu figurează următoarele menţiuni:

- denumirea şi adresa transportatorului rutier;
- semnătura şi ştampila organului emitent;
- datele referitoare la începutul şi sfârşitul perioadei de valabilitate;
- data de eliberare a autorizaţiei.

 • b) – când nu este însoţită de carnetul de drum completat corespunzător;
 • c) – când autorizaţiile CEMT nu sunt însoţite de certificate pentru camion „verde”, pentru camion „mai verde şi sigur” sau pentru camion „EURO 3 sigur” aşa cum este încadrat vehiculul în normele de poluare şi siguranţă;
 • d) – când autorizaţiile CEMT prezintă deteriorări, ştersături astfel încât elementele de identificare sunt ilizibile;
 • e) – când autorizaţiile CEMT se utilizează pentru efectuarea transportului de marfă între două puncte de încărcare – descărcare aflate pe teritoriul aceluiaţi stat comunitar(cabotaj);
 • f) – când autorizaţiile CEMT se utilizează pentru efectuarea transportului rutier de mărfuri între state membre şi state nemembre;
 • g) – când autorizaţiile CEMT se utilizează pentru derularea a mai mult de 3 curse consecutive cu încărcătură, între statele CEMT, fără întoarcerea pe teritoriul statului de înmatriculare.

40.În ce condiţii transportatorul poate să procedeze la vânzarea mărfii fără să aştepte instrucţiuni de la persoana care are dreptul să dispună ?

- când natura perisabilă a mărfii sau starea ei o justifică;
- cheltuielile pentru păstrare sunt disproporţionate faţă de valoarea mărfii.

41. Condiţiile şi cerinţele minimale , care trebuie îndeplinite de persoanele care solicită accesul la regimul TIR sunt următoarele:

- să facă dovada experienţei sale sau cel puţin a capacităţii  de a efectua cu regularitate transporturi internaţionale(să deţină o licenţă comunitară);
- bonitate financiară;
- să facă dovada cunoaşterii modului în care se aplică prevederile Convenţiei TIR;
- să nu aibă abateri grave de la legislaţia vamală sau fiscală;
- un angajament asumat printr-o declaraţie scrisă către asociaţia garantă, prin care aceasta va îndeplini toate formalităţile vamale instituite prin convenţie la birourile vamale de plecare, de trecere şi de destinaţie, va plătii sumele datorate,dacă acest lucru i se solicită .

42.Care sunt obligaţiile utilizatorului în cazul unui transport de bunuri divizibile ?

- să nu transporte pe reţeaua de drumuri publice din România, bunuri divizibile fără tichet de cântar eliberat de furnizor;
- să nu transporte bunuri divizibile cu vehicule din dotarea cărora lipseşte prelata,iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin construcţie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să împiedice deschiderea accidentală a obloanelor în cursul transportului şi scurgerea bunurilor divizibile.

43. Când poate Autoritatea Naţională a Vămilor (ANV) să retragă autorizaţia de utilizare a carnetelor TIR ?

- când operatorul de transport nu utilizează carnete TIR timp de un an.

44. Conform prevederilor Convenţiei CMR , de când curge termenul de prescripţie în caz de pierdere parţială, de avarie sau de întârziere a mărfii ?

- din ziua în care a fost eliberată către destinatar.

45. Conform prevederilor Convenţiei CMR , de când curge termenul de prescripţie în caz de pierdere totală?

- începând cu a 30 a zi după expirarea termenului convenit;

- începând cu a 60 a zi de la primirea mărfii de către transportator dacă nu a fost convenit un termen.

46. Conform prevederilor Convenţiei CMR , de când curge termenul de prescripţie în caz de pierdere parţială,avarie sau întârziere ?

- din ziua în care marfa a fost eliberată la destinaţie.

47. Conform prevederilor Convenţiei CMR, de când curge termenul de prescripţie, indiferent că s-a produs pierderea totală, parţială, avarie sau întârziere ?

- după 3 luni de la data încheierii contractului de transport.

48. Efectuaţi o cursă Sibiu – Braşov pentru o firmă din Republica moldova. Factura va conţine TVA. Ce obligaţii aveţi ca operator stabilit în România ?

- se înregistrează în contabilitate factura cu TVA.

49. Curtea internaţională de comerţ a stabilit clauzele internaţionale de comerţ.În INCOTERMS – 2010 sunt stabilite clauze la toate tipurile de transport cât şi la transportul maritim şi fluvial. Care sunt clauzele care se pot aplica la transportul rutier din cele enumerate: EXW; FCA; CPT ;CIP; DAT; DAP; DDP; FAS; FOB; CFR;CIF.?

- EXW; FCA; CPT; CIP; DAT; DAP; DDP.

50. În conformitate cu prevederile Acordului dintre România şi Uniunea Europeană care sunt produsele scutite de la plata taxei vamale şi de toate taxele şi tarifele ?

- mărfurile pentru organizaţii de binefacere sau filantropice;
- materiale auxiliare pentru stivuirea şi protejarea mărfurilor pe durata transportului;
- carburanţii şi lubrefianţii de la bordul vehiculelor:
- carburantul conţinut în rezervoarele normale;
- carburantul conţinut în rezervoarele portabile;
- lubrefianţii aflaţi în autovehicul şi care sunt necesari pentru funcţionarea normală a acestora.

51. Un operator de transport rutier de mărfuri trebuie să se asigure că vehiculul rutier cu care urmează să efectuieze un transport ruiter, cât şi ambalajul mărfii respectă anumite condiţii pentru a desfăşura cursa în condiţi de siguranţă. Precizaţi minim trei condiţii.

- uşile laterale,din spate, obloanele, rampa escamotabilă, prelatele, roata de rezervă şi celelalta echipamente specifice vehiculului respectiv sunt bine fixate;
- încărcătura nu trebuie să împiedice conducerea vehiculului în condiţii de siguranţă;
- centrul de greutate al încărcăturii să fie cât mai aproape de centrul vehiculului;
- ambalajul mărfii este destul de reziatent pentru siguranţa transportului.

52. Ce documente trebuie să deţină conducătorul auto la bordul autocamionului la efectuarea unui transport internaţional, dacă acesta nu este resortisant ?

- copia conformă a licenţei comunitare;
- documentul de transport – scrisoarea CMR;
- legitimaţia de serviciu;
- contractul de închiriere/leasing, în original sau în copie conformă cu originalul;
- atestatul de conducător auto;
- asigurarea RCA;
- ITP;
- autorizaţie de transport( pentru state non UE);
- certificatul de agreare( pentru vehicule cisternă);
- certificatul de inspecţie( pentru suprastructurile specializate în transporul gazelor lichefiate).

53.Menționați două cazuri/situații în care poate demonstra un operator că îndeplinește cerința privind capacitatea financiară.De asemenea, precizați și nivelul capacității financiare pentru următorul parc de vehicule:

- 8 autocamioane de 20 tone;
- 4 autocisterne de 16 tone;
- 6 autocamioane de 7,9 tone;
- 6 remorci de 7,49 tone;
- 5 autoutilitare de 4,6 tone.

Răspuns:
-pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau o persoană acreditată în mod corespunzător că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 9000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat;
- pe baza unei garanții bancare sau asigurare de risc.
- 1x9 000EUR= 9 000EUR +22x5000 EUR = 110 000 EUR.

TOTAL 119 000 EUR.

54.Menționați modul în care poate demonstra un operator că îndeplinește cerința privind capacitatea financiară, cu excepția utilizării unei garanții bancare sau asigurări de risc. De asemenea, precizați și nivelul capacității financiare pentru următorul parc de vehicule:
- 8 autocamioane de 20 tone;
- 4 autocisterne de 16 tone;
- 6 autocamioane de 7,9 tone;
- 6 remorci de 7,49 tone;
- 5 autoutilitare de 4,6 tone.

Răspuns:
- pe baza conturilor anuale certificate de un auditor sau o persoană acreditată în mod corespunzător că dispune în fiecare an de capital și rezerve în valoare totală de cel puțin 9 000 EUR pentru un singur vehicul utilizat și de 5 000 EUR pentru fiecare vehicul suplimentar utilizat;
- 1x9 000EUR= 9 000EUR +22x5000 EUR = 110 000 EUR.

TOTAL 119 000 EUR.

55. În cazul utilizării unei autorizații multilaterale CEMT cu valabilitate de 30 de zile, ce se face cu fila autocopiativă din carnet după perioada de expirare?

- se detașează de operatorul de transport și se transmite agențiilor teritoriale ale ARR în termen de 20 de zile de la sfârșitul perioadei de valabilitate.

56. În cazul utilizării unei autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2015, cât timp se păstrează în carnetul de drum foile autocopiative completate și ce se face cu fila autocopiativă din carnet după expirarea termenului de păstrare în carnetul de drum?

- se păstrează până la finele lunii în care a fost folosită;
- se detașează de operator și se transmite la DTR – MT în termen de 20 de zile de la sfârșitul fiecărei luni calendaristice.

57.Care este indicația din scrisoarea CMR care dacă lipsește,va răspunde pentru toate cheltuielile transportatorul ?

- că transportul este supus regimului stabilit prin prezenta convenție și nici unei alte clauze contrare.

58.Care sunt obligațiile conducătorului auto în cazul unui transport de bunuri divizibil ?

- să dețină la bordul vehiculului și să prezinte la control documentele specifice transportului și tichetul de cântar;
- să nu conducă vehiucle care transportă bunuri divizibile neacoperite cu prelată sau din care se scurg bunuri divizibile ori reziduuri.